USTAWY:

USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

ZEZWOLENIA: